Privacyverklaring

Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywet GDPR van kracht. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel
Wij verzamelen gegevens die door u aan ons worden verstrekt via mail, onze website, inschrijfformulieren, telefoongesprekken of overige informatie die door u aan ons verstrekt is. De gegevens die wij verzamelen heeft enkel als doel om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze bestaat uit werving&selectie en interim bemiddeling.

Welke gegevens
Enkel de gegevens die belangrijks zijn voor het voeren van onze dienstverlening worden bewaard. De gegevens die wij opslaan van opdrachtgevers gebruiken wij voor aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en voor de facturatie. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn: bedrijfsnaam, adres, woonplaats, BTW-nummer en KVK nummer. Daarnaast slaan we de gegevens op van onze contactperso(o)n(en) (naam, telefoonnummer, emailadres).

De gegevens die wij opslaan van kandidaten gebruiken wij voor het bemiddelen van kandidaten naar een andere baan. Daarnaast willen wij onze kandidaten op de hoogte kunnen houden van relevante ontwikkelingen of contact onderhouden om een relatie op te bouwen met onze kandidaten. Hiervoor slaan wij in elk geval uw naam, emailadres en telefoonnummer op. Om onze kandidaten te bemiddelen naar een nieuwe baan zijn andere gegevens ook relevant. Hiervoor slaan wij gegevens op zoals uw CV, uw opleiding, uw huidige baan, eerdere werkervaringen, salarisgegevens, referenties of enige andere relevante informatie om een kandidaat te bemiddelen. Echter slaan wij alleen gegevens op die door u persoonlijk aan ons zijn verstrekt. Met onze opdrachtgevers delen wij enkel uw CV met daarop uw opleidingen, werkervaringen en onze persoonlijke indruk. Indien onze opdrachtgever extra gegevens opvraagt, verstrekken wij deze nadat u hier toestemming over heeft gegevens.

Het bewaren van uw gegevens
Vanwege fiscale redenen bewaren wij gegevens van onze opdrachtgevers minimaal 5 jaar. Gegevens van kandidaten worden,  passende bij onze dienstverlening, bewaard zolang onze kandidaat dit wenselijk acht. U kunt via info@bergrecruitment.nl aanvragen of wij uw gegevens willen verwijderen. Wij streven ernaar binnen 7 dagen aan dit verzoek te voldoen.

Veiligheid
De gegevens die wij opslaan en bewaren, bewaren wij met zorgvuldigheid. Onze bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord, zodat enkel belanghebbenden uw gegevens in kunnen zien.

Inzagerecht
U heeft ten allen tijde het recht om ons te vragen welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u hierbij verzoeken uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Verzoeken kunnen worden verstuurd via info@bergrecruitment.nl. Wij streven ernaar om binnen 7 dagen te reageren op uw verzoek

Aanpassingen
Deze privacyverklaring kan ten allen tijde worden aangepast door Berg Recruitment. De meest actuele privacyverklaring is altijd via www.bergrecruitment.nl/privacyverklaring in te zien.

Vragen
Indien u vragen heeft omtrent ons privacybeleid neem dan contact op met Simon van den Berg, 06-14986373 of via simon@bergrecruitment.nl